Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 12.500.000.- TL nominal değerli tahvil ihracı işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.06.2014 tarih 19/593 kararı ile onaylanmıştır.