Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 12,5 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2015 tarih 2/37 sayılı kararı ile onaylanmıştır.​