Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 25 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.02.2015 tarih 5/227 sayılı kararı ile onaylanmıştır.