Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 85 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.04.2017 tarih 16/494 sayılı kararı ile onaylanmıştır.