Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 25 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.06.2013 22/707 sayılı kararı ile onaylanmıştır.