Duyurular

Tahvil İhracı.

Vera Varlık Yönetim A.Ş’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 70 Milyon TL nominal değerli tahvil ihraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.04.2018 tarih 19/522 sayılı kararı ile onaylanmıştır.